LTE

Ny nätteknik mäklar fred mellan 4G och wifi

Konflikten mellan 4G-tekniken LTE och wifi tycks vara på väg att lösas. Den kontroversiella tekniken LTE-U skrotas till förmån för den nya teknikstandarden LAA. Efter drygt ett års strid om huruvida LTE-U är en belastning på wifi-nätverk verkar nu operatörerna istället rikta blickarna mot LAA. Det är en standard som utnyttjar det olicenserade 5 GHz-bandet, som används för trådlös wifi-anslutning, för att förstärka signalerna i LTE-nätet. (mer…)

Read more...
hello