Välkommen till Esperanza Data - din webbmalls sida
  • (+46) (0) 76 31 14 977
  • info@esperanzadata.se

Bloggen

27

jan
Internet, Juridik

Högt GDPR-tryck tvingar Datainspektionen att expandera

En femtioprocentig ökning av personalstyrkan och totalt 49 nya medarbetare under 2018. Ändå klarade Datainspektionen inte av att hantera den störtflod av ärenden och anmälningar som följde efter införandet av den nya EU-gemensamma dataskyddslagstiftningen GDPR.  Datainspektionens årsredovisning för 2018 inleder med ett tydligt konstaterande: 2018 var ett speciellt år i tillsynsmyndighetens historia. […]

screen tagSupport