Här kan du ta del av några CV mallar. Klicka på bilden för att se sidan i full skala.

Priset för en CV mall varierar från 1500:- till 3500:-/inkl. moms

Pulse CV
OnePage CV
Resume CV
Resume I CV

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

3500 SEK/inkl.moms

1500 SEK/inkl.moms

1500 SEK/inkl.moms

2000 SEK/inkl.moms

Mulan CV
MI CV
Divergent CV
Breezy CV

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

3500 SEK/inkl.moms

3500 SEK/inkl.moms

1500 SEK/inkl.moms

1500 SEK/inkl.moms

Hallo Världen CV
GH CV
Nimbus CV
JW CV

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

2500 SEK/inkl.moms

1500 SEK/inkl.moms

3500 SEK/inkl.moms

2700 SEK/inkl.moms

Artur CV
Unicue CV
Procard CV

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

Installation av WordPress samt installation av temat

2600 SEK/inkl.moms

2500 SEK/inkl.moms

1500 SEK/inkl.moms